Přeskočit na obsah

TJ Sokol modernizuje

  • od

Co chystáme?

TJ Sokol Vejprnice začala spolupracovat s plzeňskou firmou eSports.cz, ve sportovním prostředí etablovanou firmou s mezinárodním dosahem. Nejviditelnějším výsledkem spolupráce budou kompletně nové webové stránky a rezervační systém pro multifunkční areál.

Méně viditelnou součástí spolupráce, ale o to důležitější, bude klubový informační systém. Jeho hlavní devizou je snadná správa členské databáze, která je v dnešní době nejdůležitější podkladem pro čerpání nám dostupných dotačních titulů. Podmínky poskytovatelů jsou stále přísnější a kontroly pečlivější a doby, kdy to šlo všechno dělat „na koleně“, už jsou bohužel pryč. Oddílům, mimo jiné, usnadní kontrolu plateb členských příspěvků, komunikaci hráčů a rodičů s trenéry. Klubům nebo výkonnému výboru TJ Sokol dává možnost „na jedno kliknutí“ oslovit všechny své členy v případě důležité události, akce apod. Stejný systém v dnešní době používá např. mládež plzeňské Viktorky, hokejová Sparta, hokejbalový Tatran Střešovice a další.

Aby vše fungovalo dokonale, musíme mít možnost naše členy nějakým způsobem oslovit. K tomu potřebujeme hlavně kontakty. V současné době máme přes 700 členů, ale alespoň nějaký kontakt máme přibližně na pětinu z nich.

Touto cestou bychom chtěli všechny členy, hráče i rodiče, ale i nové zájemce poprosit o spolupráci. Registraci, resp. aktualizaci vašich údajů prosím proveďte přes tento internetový formulář. Případně prostřednictvím klasické papírové přihlášky, která bude k dispozici na obecním úřadě, případně vás s žádostí o její vyplnění osloví jednotlivé oddíly. Klubový systém bychom rádi spustili nejpozději před startem soutěží pro sezonu 2023/2024.

Další novinky pro rok 2023

Z důvodu navýšení cen energií jsme byli nuceni navýšit ceny pronájmů multifunkčního hřiště na 150 Kč/hod. pro členy TJ Sokol a 300 Kč/hod. pro veřejnost. Sál na Sokolovně pak na 300 resp. 600 Kč/hod.

S ohledem na větší možnosti využití naší tělocvičny se také snažíme vyřešit problém s její akustikou a v budově Sokolovny bychom rádi zrekonstruovali toalety, případně i zázemí restaurace.

Dnes čím dál víc platí, že bez financí se nic neobejde. A těch bohužel není nazbyt. Velká část letošních dotací padne na úkor energií, část rozdělíme mezi oddíly na jejich provoz. Na samotné investice už toho pak moc nezbývá.

Výkonný výbor TJ Sokol po dlouhých diskusích, a na návrh předsedy, nakonec na únorové schůzi navrhl zavedení ročního členského příspěvku TJ Sokol ve výši 100 Kč za člena. Tento příspěvek by neměl mít nic společného s členskými příspěvky, které se platí v jednotlivých oddílech, a které jsou určeny k zajištění jejich fungování.

Díky zaplacení ročního příspěvku bude mít každý člen k dispozici nejen plnohodnotný přístup do klubového informačního systému, ale při zájmu o rezervaci v multifunkčním areálu (beachvolejbal, multifunkční hřiště, volejbalový kurt) také automatický nárok na sníženou členskou cenu.

Jak se nám v našich mimosportovních aktivitách povede, o tom rozhodnou nejbližší měsíce. Sportovní prostředí ve Vejprnicích si zaslouží, abychom byli co nejúspěšnější a spolu s vámi jsme dokázali vytvořit podmínky a prostředí atraktivní nejen pro aktivní členy, ale i pro širokou veřejnost.