Přeskočit na obsah

Poděkování

Výkonný výbor TJ Sokol Vejprnice by touto cestou chtěl poděkovat …

  1. všem aktivním členům a sportovcům. A to nejen těm, kteří svými výkony úspěšně reprezentují sebe, svůj oddíl, TJ Sokol, ale i obec Vejprnice. Vedle nich jsou i ti, kteří cvičí a sportují pro třeba už jen radost a dělají něco pro své zdraví.
  2. všem nadšencům v rolích cvičitelů, trenérů a rozhodčích, kteří se snaží předat základní sportovní návyky, své zkušenosti a dobré rady.
  3. všem těm, kteří nám jakkoliv pomáhají – místním řemeslníkům, podnikatelům, obecnímu úřadu, Plzeňskému kraji, Ministerstvu školství